روستایار افتخار دارد تا با تکیه بر تجربه و تخصص تیم مطالعاتی و اجرایی، خدمات و          پشتیبانی­های زیر را برای متقاضیان ارائه کند. مجموعه خدمات قابل ارائه، برای توسعه اقتصادی، کارآفرینی، تعریف و پیاده سازی طرحهای تولیدی و خدماتی و... در روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق محروم و همچنین مناطقی است که به تازگی شهر شده اند.  

4
توسعه و رونق افزایی

کسب و کار

3
مشاوره و پشتیبانی در راه اندازی

کسب و کار

2
تهیه بسته های

کارآفرینی

1
ارزیابی، تعیین روندنما و پیاده سازی فرایند

روستای خلاق

8
تهیه بسته فرصتهای

سرمایه گذاری

7
مطالعات بازار و

تحلیل سرمایه گذاری

6
مشاوره و پیاده سازی فرایند

برندینگ محصولات و خدمات

5
تجاری سازی

محصولات و خدمات

12

برگزاری کارگاه های آموزشی،

تخصصی و ایده شو

11

انجام مطالعات جامع، تفصیلی

و طراحی معماری

10
انجام طرحهای توجیه فنی و اقتصادی

کشاورزی، دامداری، صنعتی، تبدیلی، خدماتی و مدیریتی

9

تشکیل و پیگیری پرونده های

اخذ تسهیلات خرد و کلان

طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search