بین حرف تا عمل فاصله زیاد است. معنای واقعی کارآفرینی به همین جمله وابسته است. اگرچه فرایند کارآفرینی با پیچیدگیهایی روبروست اما شروع صحیح، با برنامه و قدرتمند آن بسیار مهم است. کارآفرینی روستایی دارای ویژگیها و ظرافتهای مربوط به خود است که باید با آگاهی کامل برای آن اقدام نمود. شاید در نگاه اول، کارآفرینی روستایی بیشتر به منابع طبیعی و فعالیتهای کشاورزی محور وابسته باشد، اما بسیاری از زمینه ها و محورهای خلاقیت روستایی می تواند بستر کارآفرینی غیر کشاورزی محور را فراهم سازد. روستایار به پشتوانه گروه متخصصان، شما را در کارآفرینی آگاهانه و با برنامه در زمینه های نوین روستایی یاری خواهد کرد.

6.jpg
19.jpg

بسته های کارآفرینی روستایی

برای تهیه بسته های کارآفرینی روستایی، باید روستا را دید، باید روستا را مطالعه کرد. باید مزیت نسبی روستا را کشف کرد. هر روستا دارای ویژگیها و خصوصیات منحصربفرد است که می تواند ظرفیت بی نظیری برای بازار تقاضا تلقی شود. تقاضای بازار برای محصولات ضروری، متنوع و جذاب، روز به روز تغییر می کند. پس روستا باید هوشمند و خلاق باشد تا بتواند هم به نیاز بازار پاسخ دهد و هم به اهداف پایداری خود دست یابد. روستایار با ارائه خدمات تهیه بسته های کارآفرینی روستایی برای مخاطبان آینده نگر و بلند اندیش در پی تحقق رسالت اشتغالزایی پایدار در کشور است.

راه اندازی کسب و کار

گام اول، گام دوم، گام سوم .... برای راه اندازی کسب و کار، بسته به شرایط و ابعاد، لازم است چندین گام مطالعاتی و میدانی طراحی شود تا ضمن تامین باید ها و نبایدها، ضرایب موفقیت آن کسب و کار نیز افزایش یابد. راه اندازی کسب و کار در ایران با چالشهایی مواجه است و نباید با کشورهای پیشرفته مقایسه شود. اما امکانات و تسهیلاتی برای راه اندازی کسب و کار وجود دارد که اطلاع و آگاهی از آنها می تواند به پیشرفت و پایداری آن کسب و کار کمک شایانی نماید. راه اندازی کسب و کار در روستا با مزایا و معایب مربوط به خود روبرو است. به عنوان مثال هزینه پایین اجاره بها یکی از مزایا و کمبود متخصص یکی از معایب بارز در راه اندازی کسب و کار روستایی است. روستایار با مشاوره و پشتیبانی در راه اندازی کسب و کار آماده ارائه خدمات است.
7.gif
81.png

توسعه و رونق افزایی کسب و کار

بسیاری از کارآفرینان، بعد از راه اندازی کسب و کارشان به دنبال توسعه و رونق افزایی آن هستند. راهبردهای متنوع و امتحان شده ای برای توسعه و رونق کسب و کار وجود دارد که می توانید با کاربست آنها ابعاد مختلف کسب و کارتان را توسعه داده و ارزش بیشتری کسب نماید. با توسعه کسب و کار، زنجیره های بیشتری به تحرک واداشته شده و مجددا در فرایند انعکاس، کسب و کار شما با برخورداری از ضریب تکاثری، باز رونق خواهد یافت. راهبردهای تهاجمی، تدافعی، بازنگری، جایگزینی، تنوع و... در زمان مقتضی می توانند باعث رشد و پیشرفت پلکانی شوند. روستایار راهبردهایی دارد که باعث توسعه و رونق کسب وکارهای روستایی می گردد.

تجاری سازی محصولات و خدمات روستایی

شاه کلید دستیابی به کارآفرینی پایدار، تجاری سازی صحیح است. هر محصول و خدمت نوآورانه باید مراحل تجاری سازی را طی کرده تا ضمن تامین نیاز، بازار پسند هم باشد. تجاری سازی محصولات و خدمت روستایی از پیچیدگیها و ظرافتهای خاصی برخوردار است و با رویکردهای فناورانه در تجاری سازی محصولات و خدمات شهری تفاوت دارد.

25.jpg
10.jpg

برندینگ محصولات و خدمات روستایی

تعهد پایدار در نگهداشت و بهبود مستمر کیفیت وکمیت محصولات و خدماتی که معمولا با یک نام و نشان تجاری شناخته می شود، عصاره اصلی برندینگ است. اگرچه تاکنون فعالیت زیادی بر فرایند برندینگ محصولات و خدمات روستایی صورت نگرفته، ولی این امر، یک ضرورت کامل است. بسیاری از تولیدکنندگان کالا و خدمات روستایی باید با شروع فرایند برندینگ محصولات و خدمات خود، ضمن ایجاد نردبان ارزش، زمینه پایداری فعالیت خود را فراهم آورند.

طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search