یک مفهوم ژاپنی با نام "ایرودوری" بیان می دارد که هر روستا حداقل واجد یک محصول منحصربفرد است. بر همین اساس، هر روستای کشورمان نیز حتما دارای ظرفیت و قابلیتی است که می­توان از آن یک محصول یا خدمت یکتا انتظار داشت. با بررسی ابعاد اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستا می­توان آن محصول و خدمت را کشف کرد. مطمئنا شرایط و قابلیتهای روستاهای کوهستانی، کویری، ساحلی، جنگلی و... بایکدیگر یکی نیست. مثلا در روستای کویری، پرورش و تکثیر عقرب جهت استحصال زهر آن مبتنی بر مصارف پزشکی یک ظرفیت تلقی می گردد، اما این صرفا یک ایده است. برای تبدیل ایده به محصول یا خدمت واقعی باید آگاهانه اقدام کرد و همت داشت. جهت تبدیل یک محصول یا خدمت بازار پسند باید زنجیره های مرتبط برای آن تعریف و پیاده سازی شود. روستایار با ارائه خدمات برگزاری ایده شو، مشاوره تخصصی، کارگاه آموزشی و مدیریت این فرایند آماده همیاری با بخشهای مختلف دولتی، نهادی، حقیقی و حقوقی است.

16.jpg
طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search