شناخت از کلیه ابعاد روستای هدف برای کارآفرینی، اولین گام در تصمیم سازی صحیح است. اگر در پی راه اندازی کسب و کار هستید، اگر در پی کسب درآمد و ثروت هستید، ابتدا باید شرایط کارآفرینی روستای خود را در ارتباط با کسب و کار مورد نظر مطالعه کنید. باید اکوسیستم کارآفرینی فعالیت مورد نظر را با ابزارهای گوناگون (نرم افزارهای تخصصی) تحلیل و میزان ریسک تحقق اهداف را با تصمیمهای مطلوب کاهش دهید. طرحهای مطالعاتی در موضوعات مختلف، شما را از فرصتها و تهدیدها، از نقاط ضعف و قوت و همچنین بایدها و نبایدهای موضوع مورد نظر آگاه خواهد ساخت. همچنین پس از شناخت، مرحله آموزش برای راه اندازی کسب و کار و موفقیت در آن اهمیت بالایی دارد. روستایار با طراحی مطالعات پژوهشی و واقع گرایانه و همچنین برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی و تخصصی، پشتیبان مناسبی جهت توانمندسازی روستاییان است.

15.jpg
طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search