آیا تعریف روستای خلاق را می دانید؟ این تعریف را بخوانید و ببینید تا چه اندازه با روستای شما یا روستاهایی که می شناسید، تطابق دارد؟ بسیاری از روستاها در دنیا این قابلیت را دارند که به روستای خلاق تبدیل شوند. روستای خلاق، روستایی با فضای زیست پایدار است که با تکیه بر فرایندهای بوم­مدارانه سبک زندگی، محیط­زیست پاک و امکانات مطلوب، زمینه جذب طبقه خلاق، در صنایع با فناوری غیر سطح بالا، بویژه در بخش فرهنگ و هنر را مهیا و بستر بروز خلاقیت و موقعیت برد - برد جامعه روستایی، طبقه خلاق و مخاطبان محصولات خلاقانه روستایی را فراهم می­آورد. روستای خلاق یک ماهیت پویا و زنده است. تولید ثروت در این روستا ناشی از خلاقیت­های طبقه خلاق و مکمل فعالیت­های ذاتی روستا در تولیدات سنتی دیگر است. روستایار برای ارزیابی، تعیین روندنما و پیاده سازی فرایند روستای خلاق آماده همکاری است.
1.png
2.jpg

جامعه روستایی

چه جز جامعه شهری باشید و چه جز جامعه روستایی، باید بدانید که سطح آگاهی و ارتباطات امروزه بسیار بالا رفته و همواره افراد در پی بهره برداری از فرصتهای پیرامون خویش هستند. جامعه روستایی همیشه نگاهی عمیق به محیط و داشته­های طبیعی خود دارد. ولیکن ماهیت فعالیت و روندهای امروزی می طلبد تا با خلاقیت و نوآوری، زمینه کسب ثروت و ارزش افزوده از داشته های خود را تعریف و محقق سازیم.

طبقه خلاق روستایی

آیا شما جز طبقه خلاق هستید؟ آیا تمایل دارید که در این دسته قرار گرفته و زمینه پیشرفت روستا و منطقه خود را فراهم سازید؟ طبقه خلاق، افرادی هستند که با شناخت و فرآوری آنچه (محیطی، فرهنگی و...) پیرامون آنهاست، آفرینش یک محصول یا خدمت مطلوب وکارا را رقم می زنند. به طور کلی طبقه خلاق روستایی از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل مهاجرین خلاق به روستا (برخوردار از دانش جدید و ارتباطات بیرونی) و گروه دوم شامل روستاییان خلاق ساکن (برخوردار از دانش بومی و ارتباطات درونی) در آن روستا می باشند. هم افزایی میان این دو گروه از اولین شروط برای شروع فرایند روستای خلاق است. ایجاد ارتباط موثر، تسهیلگری، تعریف چارچوبهای کاری مشترک و... تخصص "روستایار" است.

3.jpg
41.png

نوآوری روستایی

نوآوری به شهر یا روستا محدود نمی شود. بین نوآوری و خلاقیت تفاوتهای وجود دارد اما آنچه مهم است، اینکه پیشرانه زنجیره ارزش در نوآوری نهفته است. روستا دارای ظرفیتهای نوآوری بسیار خوبی است که با یک ایده و همت خوب می­توان نوآوریهای روستایی را به مرکز تولید ثروت و ارزش مبدل ساخت.

فرهنگ روستایی

بواسطه تغییرات شدید دنیای امروز، فرهنگ روستا نیز دچار تغییرات زیادی شده است. آنچه مهم است حفظ اصالت، جان مایه و عناصر منحصربفرد فرهنگ روستایی است. در واقع فرهنگ روستایی اولین برگ شناسنامه روستا است. آیینهای روستایی، ادبیات روستایی، موسیقی روستایی، صنایع دستی روستایی و... از جمله نمادهای فرهنگی روستا هستند که هر کدام به عنوان یک محور خلاقیت، زمینه ساز کارآفرینی، اشتغالزایی و تولید ثروت اند.

5.jpg
طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search