وبلاگ

وبلاگ

سبک روستایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرمایه گذاری، برنامه ریزی و کارآفرینی (سبک) روستایی، زمینه بهبود روستا را فراهم می کند. پویش سبک روستایی را ترویج دهیم.

طراحی شده توسط: گروه هنری ختایی

Search